Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Az alábbi adatkezelési tájékoztató célja hogy ismertesse Önnel társaságunk tevékenysége során kifejtett adatkezelési műveleteit az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi rendelet – General Data Protection Regulation (GDPR) előírásainak és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltakat.

Hörmann Hungária Kft.
Leshegy út 15.
2310 Szigetszentmiklós

Képviseli:
Szujó László ügyvezető

Kapcsolattartási adatok:
Telefon: +36 24 525 100
Telefax: +36 24 525 110
E-mail: info@hormann.hu

Cégbejegyzés:
Bejegyezve a cégnyilvántartásban.
Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 13-09-092496
Adószám: HU10587751

Adatvédelmi politika

1. Az adatvédelem áttekintése

Általános tájékoztató

Az alábbiakban egyszerű áttekintés található arról, hogy mi történik személyes adataival, amikor meglátogatja webhelyünket. A személyes adatok bármely olyan adatot jelentenek, amelyek alkalmasak az Ön személyes azonosítására. Az adatvédelem témakörével kapcsolatos részletes információk az alábbi adatvédelmi nyilatkozatunkban találhatók meg.

Az adatok gyűjtése webhelyünkön

Ki a felelős ezen a webhelyen az adatgyűjtésért?

A jelen webhelyen gyűjtött adatokat a webhely üzemeltetője dolgozza fel. Az üzemeltető kapcsolattartási adatai a webhely kötelező jogi értesítésében (impresszumában) találhatók meg.

Hogyan gyűjtjük adatait?

A felhasználók adatai egyrészt a személyes közléseik által kerülnek rögzítésre, mint például valamely formanyomtatvány kitöltése és elektronikus benyújtása során rögzített adatok, másrészt pedig az oldal felkeresése során az IT-rendszer által automatikusan rögzített adatokról beszélhetünk. Ezek főként technikai információk (böngésző, operációs rendszer, vagy az oldal felkeresésének időpontja) és rögzítésük automatikusan történik az oldal felkeresése és használata során.

Mire használjuk adatait?

Az adatok egy részére a weboldal minél zökkenőmentesebb működés érdekében van szükség, mások pedig a felhasználói szokások elemzésének célját szolgálják.

Milyen jogai vannak adataival kapcsolatban?

Önnek mindenkor joga van arra, hogy díjmentesen információkat kérjen tárolt adatairól, azok eredetéről, a címzettekről, illetve az adatgyűjtés céljáról. Ugyancsak joga van kérni, hogy azokat helyesbítsük, letiltsuk vagy töröljük. Amennyiben további kérdései vannak a titoktartással és az adatvédelemmel kapcsolatban, akkor a jogi értesítésben megadott címen bármikor felveheti velünk a kapcsolatot. Ezen túlmenően természetesen panaszt is benyújthat az illetékes felügyeleti hatóságoknál.

Analitikák és harmadik felek eszközei

Amikor meglátogatja webhelyünket, elképzelhető, hogy böngészési viselkedéséről statisztikai elemzések készülnek. Ezekhez elsődlegesen sütiket és analitikai eszközöket használunk. Böngészési viselkedésének elemzése rendszerint anonim jellegű, vagyis ezekből az adatokból nem tudjuk Önt azonosítani. Ön tiltakozhat az ilyen elemzés ellen, és meg is akadályozhatja azt, ha nem használ bizonyos eszközöket. Részletes információkat az alábbi adatvédelmi szabályzatban találhat. Ön tiltakozhat az ilyen elemzés ellen. Az alábbiakban tájékoztatjuk arról, hogy milyen lehetőségei vannak ebben a tekintetben.

2. Általános információk és kötelező információk

Adatvédelem

A webhely üzemeltetői nagy gondot fordítanak az Ön személyes adatainak védelmére. Személyes adatait a törvényi adatvédelmi rendelkezésekkel és a jelen adatvédelmi politikával összhangban titkosan kezeljük.

Ha használja ezt a webhelyet, akkor különböző személyes adatok rögzítésére kerül sor. A személyes adatok bármely olyan adatot jelentenek, amelyek alkalmasak az Ön személyes azonosítására. Jelen adatvédelmi nyilatkozat világosan megfogalmazza, mely adatokat rögzítjük és azokat milyen módon használjuk fel. A nyilatkozat meghatározza azt is, milyen célból történik az adatrögzítés.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az interneten keresztül (pl. e-mailes kommunikáció útján) továbbított adatok esetében sérülhet azok biztonsága. Adatait a harmadik felek részéről történő hozzáféréssel szemben nem lehet teljeskörűen megvédeni.

A jelen webhelyért felelős fél értesítése

A jelen webhelyen lévő adatok feldolgozásáért felelős fél a következő:

Hörmann Hungária Kft.
Leshegy út 15.
2310 Szigetszentmiklós
Telefon: +36 24 525 100
E-mail: info@hormann.hu

A felelős fél olyan természetes vagy jogi személy, aki/amely egyedül vagy másokkal közösen dönt a személyes adatok (nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának céljairól és eszközeiről.

Az adatainak feldolgozásával kapcsolatban megadott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett beleegyezésével lehetséges. Hozzájárulását a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor visszavonhatja. Ehhez egy formai követelmények nélküli email is tökéletesen elegendő. A visszavonást megelőző adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás ténye nem befolyásolja.

A felügyeleti hatóságokhoz címzett panasz benyújtásának joga

Amennyiben sor került az adatvédelemre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértésére, az érintett személy panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatóságokhoz. Az adatvédelmi törvényi rendelkezésekkel kapcsolatos ügyekben az a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).

Az adat hordozhatóságának joga

Önnek joga van arra, hogy a hozzájárulása alapján, vagy egy szerződés teljesítése körében kérelmezze, hogy általunk feldolgozott adatokat automatikusan, egy szabványos, géppel olvasható formátumban átadják vagy Önnek, vagy egy harmadik félnek. Amennyiben azt kéri, hogy az adatokat közvetlenül továbbítsuk egy másik felelős félhez, akkor erre csak a technikailag lehetséges mértékig kerül sor.

Információk, letiltás, törlés

A törvény által megengedett mértékig Önnek joga van arra, hogy bármikor díjmentesen kapjon információkat tárolt személyes adatainak bármelyikéről, azok eredetéről, a címzettről, illetve azok feldolgozásának céljáról. Ugyancsak joga van kérni ezen adatok helyesbítését, letiltását vagy törlését. Amennyiben további kérdései vannak a személyes adatok témakörével kapcsolatban, akkor a jogi értesítésben megadott címen bármikor felveheti velünk a kapcsolatot.

A promóciós e-mailek elleni tiltakozás joga

Ezennel kifejezetten megtiltjuk a jelen webhely jogi értesítésében szereplő követelményekkel összefüggésben közzétett kapcsolattartási adatoknak a nem kifejezetten kért promóciós és információs anyagok megküldésére történő felhasználását A webhely üzemeltetője fenntartja a jogot arra, hogy konkrét jogi lépést tegyen, ha kéretlen hirdetési anyagot, mint például e-mail levélszemetet (spamet) kap.

3. Adatvédelmi tisztségviselő

Törvényi adatvédelmi tisztségviselő

Kineveztünk egy olyan adatvédelmi tisztségviselőt, aki társaságunkért felelős.

Jens Paul,
Nemesis Consulting GmbH
Carl-Schurz-Str. 21-23
66953 Pirmasens
Email: dataprotection@hoermann.com

4. Analitikák és hirdetés

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics-ot használja, amely egy webes analitikai szolgáltatás. Ezt a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) működteti.

A Google Analytics úgynevezett „süti”-ket használ. Ezek olyan szöveges fájlok, amelyeknek a tárolása az Ön számítógépén történik, és amelyek lehetővé teszik annak elemzését, hogy miképpen használja a weboldalt. A süti arról hoz létre információkat, hogy Ön miként használja ezt a webhelyet. Ezeket rendszerint egy az USA-ban lévő Google szerverre továbbítja és ott tárolja őket.

A Google Analytics sütik tárolása a GDPR 6 (1)(f) cikke alapján történik. A webhely üzemeltetőjének jogos érdekében áll az, hogy elemezze a felhasználói viselkedést, hogy ezáltal egyaránt optimalizálhassa webhelyét és hirdetéseit.

IP anonimizálás

Ezen az oldalon aktiváltuk az IP anonimizálás jellemzőt. Az Egyesült Államokba történő továbbítás előtt a Google az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyéb feleinek országain belül lerövidíti IP címét. Az IP címnek egy az Egyesült Államokban lévő Google szerverre történő megküldésére és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A jelen webhely üzemeltetőjének nevében a Google ezeket az információkat a következőkre használja fel: értékeli, hogy Ön miként használja a webhelyet, jelentéseket készít a webhely tevékenységéről; és egyéb szolgáltatásokat nyújt a webhely tevékenységével és az internet-használattal kapcsolatban a webhely üzemeltetője számára. A Google Analytics részeként az Ön böngészője által továbbított IP címet a Google nem egyesíti semmilyen más adattal.

Böngésző beépülő modul (plugin)

Böngészőjében a megfelelő beállítások kiválasztásával Ön megakadályozhatja ezen sütik tárolását. Szeretnénk azonban rámutatni arra, hogy amennyiben így tesz, akkor az azt jelentheti, hogy esetleg nem tudja teljeskörűen élvezni a jelen webhely összes funkcióját. A tools.google.com/dlpage/gaoptout hivatkozáson rendelkezésre álló böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével ugyancsak megakadályozhatja azt, hogy a sütik által létrehozott adatokat továbbítsák a Google-hoz, illetve hogy ezeket az adatokat a Google feldolgozza.

Tiltakozás az adatgyűjtés ellen

Az alábbi hivatkozásra kattintva megakadályozhatja azt, hogy a Google gyűjtse az adatait. Egy olyan elutasító (opt-out) sütit állítunk be, amely a jelen oldalon teendő jövőbeli látogatásai során megakadályozza adatainak gyűjtését: A Google Analytics letiltása.

Ha további információkra van szüksége arról, hogy miként kezeli Google Analytics a felhasználói adatokat, kérjük, olvassa el a Google adatvédelmi politikáját itt: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Kiszervezett adatfeldolgozás

Adatfeldolgozásunk kiszervezéséről megállapodást kötöttünk a Google-lal és a Google Analytics használata során teljeskörűen érvényesítjük az adatvédelmi hatóságok szigorú követelményeit.

Adatkezelési Tájékoztatónk mindenkor aktuális változata hozzáférhető a weboldalakon.

Budapest, 2018. május 25.

Webtrekk

A weboldalaink használatának statisztikai kiértékeléséhez, valamint ajánlataink optimalizálásához a technológiát a Webtrekk cégtől vesszük igénybe (Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, (www.webtrekk.com).

A weboldalak használata keretében gyűjtjük és kiértékeljük a böngésző által küldött adatokat. Ez süti technológián és úgynevezett pixelen alapul, amelyet minden weboldal tartalmaz. Ennek során a következő adatokat gyűjtjük: Kérés (a kért fájl neve), böngésző típusa és verziója, a böngésző nyelve, a használt operációs rendszer, a böngésző ablakon belüli felbontás, a képernyő felbontása, a Java script engedélyezés állapota, Java engedélyezés állapota, süti engedélyezés állapota, színmélység, küldő URL, IP-cím (kizárólag anonim módon és használata után rögtön törlésre kerül), a hozzáférés időpontja, kattintások.

Az adatok közvetlen személyhez kapcsolása mindenkor kizárt. Az így gyűjtött adatok arra szolgálnak, hogy a webes statisztikák alapját képező anonim felhasználói profilt készítsünk. A Webtrekk-technológiával gyűjtött adatokat az érintett külön megadott hozzájárulása nélkül nem használjuk arra, hogy a weboldal látogatóját személyesen azonosítsuk és a személyes adatokat nem egyesítjük a pszeudo adatokhoz tartozó személlyel. Szeretné áttekinteni az Önről összegyűjtött adatokat? Ebben az esetben lépjen velünk kapcsolatba, és hivatkozzon arra az egyedi és anonimizált Webtrekk-Cookie-ID azonosítóra, melyet a böngészőben tud megjeleníteni a következő hivatkozás használatával: Jelenítse meg itt az Ön Webtrekk-Cookie-ID (EID) kódját.

A Webtrekkel történő adatgyűjtést és -tárolást a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor meg lehet tiltani. Ehhez használja a következő hivatkozást. A hivatkozás megerősítése során a saját adathordozójára egy ún. Opt-Out, kivétel süti kerül. A süti érvényességi ideje 5 év. Ne feledje, hogy amikor minden sütit töröl a számítógépén, akkor ez a kivétel süti is törlődik, azaz ha továbbra is tiltani szeretné a Webtrekk anonim adatgyűjtését, akkor újabb kivétel süti elhelyezésére lesz szükség. A kivétel süti egy böngészőre és egy számítógépre vonatkozik. Ha a weboldalainkat otthon és munkában is, vagy többféle böngészővel is nézi, akkor a különböző böngészőkben, ill. a különböző számítógépeken is aktiválnia kell a kivétel sütit.